Hästvälfärdsgruppens värdegrund om hästsport, inlärning och träning samt hästhållning är formulerad som en vision och sammanfattad i följande 15 punkter:

Vi vill röra oss mot…

  1. …ett samhälle där hästens välfärd prioriteras framför ekonomiska intressen
  2. …hästhållning som samverkar med hästens fysiologiska behov av fri rörelse
  3. …utfodring som medger tillgång till stråfoder1 minst 60% av dygnets timmar
  4. …att alla hästar ska ha fysisk kontakt med andra hästar hela dygnet  
  5. …hästhållning som tillgodoser hästens känsliga luftvägars behov av frisk och partikelfri luft2
  6. modern hovvård och hovbeslag som samverkar med hovens fysiologi
  7. inlärnings- och träningsmetoder3 som bygger på forskning snarare än praxis.
  8. …att bettlöst huvudlag4 ska betraktas som ett självklart alternativ inom alla discipliner
  9. …att det ska betraktas som ett naturligt alternativt att umgås med hästar på andra sätt än att rida

Vi vill röra oss från…

10. …slentrianmässig utfodring med kraftfoder och fodertillskott5
11. …träningsmetoder som bygger på fysiskt eller psykiskt våld, tvång och/eller hot
12. …utrustning
       a. som tillfogar hästen smärta
       b. fixerar hästens tunga, huvud eller käkparti
       c. begränsar hästens syn eller hörsel för att höja hästens prestation
13. …hästhållning som medför stillastående och sysslolöshet i individuella boxar och rasthagar
14. …att hästar avlivas eller dör i förtid på grund av skador eller sänkt prestation
15. …spel på hästkapplöpningar

1Hästen är ett stäppdjur skapt för att äta och smälta mat i princip dygnet runt (ca 18 timmar). Grundfodret skall vara gräs, hö, hösilage eller annat stråfoder.

2Luftvägsproblem kan drabba hästar som står uppstallade och utsätts för damm, hö av dålig hygienisk kvalité, ammoniakångor, svampsporer eller andra icke-specifika stimuli. Ett effektivt sätt att reducera mängden inandningsbara partiklar är att hålla hästar utomhus.

3Träningsmetoder som bygger på negativ förstärkning och/eller bestraffning är ineffektiva sätt att utbilda hästar på och riskerar att skada relationen mellan människa och häst. Istället vill vi verka för användandet av positiv förstärkning (belöning) vid rätt beteende, respektive negativ bestraffning (utebliven belöning) vid oönskat beteende. Detta har visat gott resultat inom forskningen kring inlärningspsykologin och verkar samtidigt stärkande för relationen mellan människa och häst.

4Det finns olika typer av bettlösa huvudlag. Till skillnad vid användning av bett så har man inget i munnen som kan tillfoga obehag eller störa hästen.

5De flesta hästar behöver inget kraftfoder utan klarar sig på ett bra grovfoder. Kraftfoder ska endast ges om det föreligger ett faktiskt behov, exempelvis om grovfodret inte kan täcka hästens näringsbehov. Vi motsätter oss en överfodring av kraftfoder vilket kan bidra till olika typer av hälsoproblem.