Volontärskribent

Finns det ett ämne som du brinner för? En erfarenhet som du vill dela med dig av? En etisk diskussion som du önskar starta? Bli volontärskribent! Flera av våra artiklar är skrivna av våra följare och det är ett mycket uppskattat bidrag. Är du sugen på att bidra till vår sida, kolla först av så att din idé stämmer överens med vår vision och värdegrund och kontakta oss sedan på hastvalfardsgruppen@gmail.com.

Bidra ekonomiskt

Hästvälfärdsgruppen är ingen förening och har därför inga möjligheter att söka föreningsbidrag. Vi har samtidigt avsiktligt valt att inte bilda en förening då vår nuvarande verksamhetsform, som ett fristående nätverk av ideella eldsjälar, tillåter en stor flexibilitet både i arbetssätt och dimensionering.

Vi har dock vissa omkostnader vilket gör att små bidrag till vår verksamhet alltid är varmt uppskattat. Framförallt rör kostnaderna avgifter för hästforskningskonferenser som vi försöker besöka i den mån vi har möjlighet för att hålla oss uppdaterade inom den senaste hästvälfärdsforskningen, men det kan också handla om mindre kostnader för kopieringsmaterial, porto och Facebook-annonser. Om du önskar bidra ekonomiskt till vår verksamhet så skicka ett mail till oss så får du uppgifter om kontonummer: hastvalfardsgruppen@gmail.com . Alla små slantar är varmt välkomna!

Gå med i Hästvälfärdsgruppen

Emellanåt så behöver gruppen fyllas på med nya personer. Om du är intresserad av att engagera dig i gruppen, hör gärna av dig och berätta lite mer om dig själv.