Vill du komma i kontakt med Hästvälfärdsgruppen?

Vår kontaktperson är Siw Ågren som nås via hastvalfardsgruppen@gmail.com eller via kontaktformuläret nedan.

Den 25 maj 2018 trädde EU:s nya dataskyddsförordning (GDPR)  i kraft, vilket ställer hårdare krav hantering av personuppgifter. När du kontaktar oss via vår hemsida, Facebook eller e-post hanterar vi personuppgifter i form av namn, e-post och telefonnummer. Vi sparar data länge som det är dvändigt för att uppfylla det syfte för vilket informationen samlades in. Vi sprider aldrig informationen vidare till tredje part eller i marknadsföringssyfte. Vid frågor kring integritets- och dataskydd, vänligen kontakta oss hastvalfardsgruppen@gmail.com