Hästvälfärdsgruppen delar emellanåt ut en spark och en frust till någon eller några som förtjänar det. Nedanstående omfattar år 2017 och framåt.

Mars 2019

I mars månad går frusten till det solklara valet Pippa Cuckson, animal-2069714_1280journalisten som lämnade in en enskild protest mot en bedrövlig ritt i en distanstävling och som fick rätt. Protesten ledde till att ryttaren stängdes av, och det med all rätt då det var en särdeles omdömeslös ritt där ryttaren både drev hästen alldeles för hårt och misshandlade den med tillhyggen (läs mer HÄR). Sen kan man i och för sig återigen undra vad FEI håller på med som inte säkerställer att dylika saker inte kan inträffa på tävling. Enligt uppgift ingrep inte funktionärerna när hästen misshandlades, och det var enskilt Pippa Cucksons protest som ledde till avstängningen. ”Hästens välfärd i fokus…” var det ja.

animal-2029740_1280Vi väljer att i mars sparka åt det faktum att ATG tillsammans med Svenska Ridsportförbundet har startat en ”hoppliga” som man kan spela på. Ligan är i full gång och ATG påminner i all marknadsföring om att man återinvesterar vinsten i hästbranschen, som om man vill radera ut eventuella tveksamheter kring spel på hästar. Tveksam bör man dock verkligen vara! Vi ser tydligt effekten av spelets inverkan på hästarnas välfärd inom trav och galopp. Det vore ytterst sorgligt om ridsporten blev lika pengastinn och lika kategoriskt slog ut de hästar som inte duger på tävlingsbanan. Vi hoppas att majoriteten av Sveriges hästmänniskor kan skicka en tydlig signal till ATG och SvRF om att vi inte vill ha mer spel på djur, genom att helt enkelt bojkotta spektaklet.

Februari 2019

I februari väljer vi att frusta över det faktum att FEI uppdaterar sina utrustningsregler för dressyren i en positiv riktning. Man tillåter från årsskiftet vanligt tränsbett i vissa av dressyrens grand prix-klasser och man har även förbjudit det så kallade golden wing-bettet med hänvisning till att det kan dölja blod i mungiporna. Man kan givetvis diskutera om det är rätt prioriterade förändringar, och Hästvälfärdsgruppen är definitivt av uppfattningen att förändringen mot hästvänligare utrustning skulle behöva gå snabbare och omfatta även andra grenar (ex. distansritt), men det är trots allt ändå en positiv åtgärd i på det hela taget. Vi ser fram emot än mer progressiva förändringar i framtiden.

Med anledning av vår artikelserie om unghästar och tävlingssatsningar kan vi inte låta bli att rikta en spark mot företeelsen med inridning av och tävlingsdebut med mycket unga hästar. Utvecklingen går mot att hästar ska prestera tidigare och tidigare samtidigt som skadestatistiken vittnar om att det är från inridning och till sju års ålder som hästarna blir utsatta för de största hälsomässiga riskerna i livet, det vill säga under de år som hästen växer. Vi ser med oro på trenden att utbilda unga hästar efter särskilda standardiserade protokoll utifrån ålderskategori, och vi tycker att det är anmärkningsvärt att man fortfarande hänvisar till ögonmåttet när man avgör om en häst är ”välutvecklad” eller inte. Det finns inget sätt att avgöra hur långt en häst har kommit i sin tillväxt, varken genom födelsedatum eller ögonmått, utan man måste helt enkelt utgå från det enda man kan vara säker på; att en häst växer tills den är åtminstone sex år gammal!

Januari 2019

I januari frustar vi åt Partille ridklubb i Göteborg som i samband med att anläggningen behövde byggas om, valde att bygga en lösdriftsanläggning. Det är mycket positivt att ridskolor väljer att hålla hästar på lösdrift, det är här många gör sina första bekantskaper med hästar och formar en bild av hur hästarna ska hållas.

Under januari har vi även kunnat läsa om resultaten från en undersökning där man har tittat på välfärden hos ridskolehästar. Forskarna har tittat på ridskolehästar som hålls på box/spilta och ridskolehästar som hålls på lösdrift och välfärden var störst hos hästar som hälls på lösdrift.

I ovanstående undersökning om välfärd hos hästar på ridskolor upptäckte man att i princip alla ridskolehästar var i överhull, alltså lite för tjocka. Ridskolepersonalen var medvetna om detta men om de höll hästarna i normalhull fick de många klagomål på att hästarna var för smala. Vi vill därför skicka en allmän spark mot kunskapsläget kring hästens hull, övervikt är ett välfärdsproblem och kan öka risken för fång och problem med lederna. Är du osäker på om din häst är i bra hull, ta hjälp av din veterinär!

December 2018

I december frustar vi för att Svenska Ridsportförbundet har beslutat att Sverige inte ska medverka vid några distanstävlingar i de så kallade G7-länderna under säsongen 2018-2019. I ett pressmeddelande på sin webbsida skriver Ridsportförbundet: ”Svenska Ridsportförbundet kommer inte att anmäla några ryttare eller ekipage till distanstävlingar i de så kallade G7-länderna under säsongen 2018-2019. Bakgrunden är händelser vid tävlingar i Förenade Arabemiraten och G7-länderna i ridsporten, som i högsta grad strider mot svensk uppfattning om hästens välfärd och en värdig behandling av hästar.” Hästvälfärdgruppen ser givetvis positivt på att svenska distansryttare inte medverkar vid arrangemang som riskerar hästarnas liv och välfärd på det hemska sätt som händelserna inom distansritten den senaste vittnat om. Vi hoppas innerligt att FEI (Internationelle Ridsportförbundet) kommer till samma insikt och ser över hela distansritten som sport. Det har varit alldeles för många tävlingar de senaste åren där hästar fått betala med sina liv för att tävlingsförhållandena har varit oacceptabla. Läs SvRF:s meddelande i sin helhet HÄR.

Vi vill med på nytt flagga för att hästar är skapta för rörelse och födosök dygnet runt. Under början av december har ett inlägg från facebooksidan Working Horses delats flitigt. Inlägget handlar om vad hästar som står på box sysslar med på natten och är ursprungligen hämtat från etologen Justine Harrisons webbsida. Föga förvånande visar filmklippet i inlägget (ett snabbspolat klipp av en boxhästs natt) att hästen är vaken i stort sett hela natten, att den saknar möjlighet att interagera med andra hästar och att den inte kan röra sig i någon större utsträckning i sin box. Många hästar även i Sverige tillbringar halva dygnet eller mer på detta sätt, trots att vi människor mycket väl vet att hästens dygnsrytm skiljer sig från vår egen. Vi vill därför rikta en hård spark till detta bakåtsträvande sätt att placera hästar en och en i små lådor. Hästar är flocklevande stäppdjur som behöver röra sig dygnet runt för att må bra. Åtskilliga ridskolor och tävlingsryttare som vågat prova en mer hästvänlig hästhållning vittnar dessutom om att hästarna är både friskare och trevligare att hantera om de får möjlighet att röra sig i flock dygnet runt. Det är dags att riva ner de konservativa boxväggarna! Du kan titta på filmklippet på Justine Harrisons webbsida HÄR.

November 2018

I november vill vi frusta för Kim C Lundin och hennes klarsynta krönika publicerad på nyhetssajten Ridenews. Distansritt är en tuff sport där hästarnas välmående ständigt äventyras. Många hästar skadas så svårt att de behöver avlivas alternativt avlider till följd av överanstängning. Lundin skriver att döda distanshästar känns som deja-vu och frågar sig hur många gånger historien ska upprepas. Vi håller med Lundin om att det behövs krafttag världen över, men när får vi se resultat?

Novembersparken går än en gång till Svensk Travsport och deras tandlösa mantra om sportens goda djurskydd. Den 26:e oktober medverkade en representant från Hästvälvärdsgruppen i en intervju om travsporten i tidningen Syre. Medverkade gjorde även representanter från Svensk Travsport, ATG och Jordbruksverket. Svensk Travsport har en hästvälfärdsavdelning och säger sig ständigt arbeta med att förbättra hästarnas välbefinnande och säkerhet. I Svensk Travsports hästhållningspolicy står det: ”Hästen skall garanteras rätt omhändertagande vid tävling, och att den behandlas humant den dag dess tävlingskarriär är över.” Samtidigt är det ett faktum att framtiden är oviss för mängder av de travhästar som inte längre presterar på tävlingsbanan. I en undersökning från SLU, som gjordes i samarbete med Svensk Travsport, framgår det att nästan 30 % av alla ”avdankade” travhästar går till slakt eller avlivas. Travsportens upprepningar om gott djurskydd och humana behandling är ingenting annat än tomma ord.

September och oktober 2018

I september frustar vi för krönikören Angelica Forsberg som tar debatten om fenomenet där amatörer ska lära sig att rida i TV. Vi har sett det i många olika programidéer; ett dokusåpaformat där både kända och okända personer ska lära sig den ädla konsten att rida, köra, hoppa, galoppera och/eller hantera hästar. Gemensamt för de olika programmen är att man visar upp dålig ridning, bristande hantering, otäcka fall och olyckor och ett förhållningssätt där hästar används som underhållnings- och sportredskap. I en krönika i september ryter Angelica Forsberg ifrån och frågar: ”Ska hästarna behöva ta vad som helst för lite inträdespengar och fem minuter i rampljuset? Är det bra tv?” Väl rutet, säger vi. Läs hela Angelicas krönkika HÄR.

Årets upplaga av VM blev en sorglig historia ur djurskyddssynpunkt. Visserligen hade man sänkt svårighetsgraden i terrängmomentet i fälttävlan vilket gjorde att vi såg betydlig färre omkullridningar än tidigare år, men VM blev ändå ett djurskyddsmässigt misslyckande. Distansritten toppade skandalen med att mer än hälften av hästarna behövde veterinärvård efter loppet (som inte ens kunde fullföljas) och en häst avled. Vidare förolyckades en av de svenska fälttävlanshästarna när hon fick en skada i terrängloppet, och den svenska paradressyrhästen fick akut fång som en reaktion på stressen som tävlingsarrangemanget innebar. Vi såg också exempel på flera ryttare som inte hade i mästerskapssammanhang att göra men som ändå red runt sina hästar i en övermäktig banhoppning med åtskilliga nedslag och otäcka tillbud. Vi såg också tappra, bussiga och kloka hästar som sattes i nästan omöjliga lägen av sina ryttare både i terrängen och på banhoppningen, som gjorde sitt allra yttersta för att räcka till och avvärja en olycka, och ibland lyckades – ibland inte. Gång på gång hör man sportens företrädare och tv-kommentatorer upprepa mantrat att ”hästens välfärd kommer i första rummet”. Vi undrar hur länge man kan upprepa detta och samtidigt inte låta det vara styrande på riktigt? Det är vår övertygelse att om hästens bästa hade kommit i första rummet hade sporten sett mycket annorlunda ut.

Augusti 2018

Denna månad vill vi frusta för Facebook-sidan och Instagram-kontot På Hästens Villkor som drivs av Cezilia Ayleen Björnslätt. Posterna som läggs upp handlar om hästens behov och hur man kan bygga en bättre relation med sin häst utan våld och tvång. Vi får även tips om aktiviteter att göra ihop med våra hästar som inte har med ridning att göra. På Hästens Villkor är en inspirerande kanal med tänkvärda budskap där hästens egna intressen alltid är i första rummet.

Den 15:e juni i år misshandlades en häst som inte ville gå in i startboxarna på Jägerso Galopp. Hästen ska ha fått motta spöslag mot huvudet. Händelsen har polisanmälts och Svensk Galopp säger sig ta avstånd från det hela, men våldsamheter i samband med hur hästar hanteras när de ska ledas in i startboxarna är dessvärre ingen ovanlighet. Vi vill därmed rikta en spark gentemot förfarandet av startboxrutinen där oroliga hästar emellanåt tvingas in i startboxarna med knuffar, drag och slag. Att gå in i en startbox upplevs av många hästar som väldigt obehagligt och vi fördömer skarpt att agera våldsamt mot djur.

Juli 2018

Under juli fick vi återigen se bilder på hästar som reds i rollkur/LDR, denna gång från de stora dressyrtävlingarna i Aachen. Vi skickar en spark till de ryttare som fortfarande använder sig av denna hårda träningsmetod!

Vi vill skicka julifrusten till alla som reagerade i samband med att en norsk ryttare slog sin häst, under tävlingarna i Falsterbo. Vi måste säga ifrån och våga stå upp för hästen, oavsett situation och ryttare! 

Juni 2018

Under juni månad aktualiseras alltid hur hästar och andra djur används inom turismindustrin i olika länder. Titt som tätt nås vi av förfärliga exempel på hur hästar exploateras av turistnäringen, och hur aningslösa turister betalar för att rida och åka hästskjuts under allt annat än djurvänliga förhållanden. Vi vill därför rikta en hård spark till de turister som med sina pengar fortsätter att bidra till detta vedervärdiga sätt att utnyttja djur. Tänk på hästarna när du semestrar!

För att spinna vidare på samma tema väljer vi att ge en frust till alla de turister som väljer att avstå från att betala pengar till utnyttjandet av hästar inom turistindustrin när de är på resa. Vi vill också frusta för alla de initiativ som genomförs för att uppmärksamma situationen för turistnäringens hästar. Många djurskyddsorganisationer runt om i världen lyfter frågan om hästarnas välfärd inom turismen varje år. Det finns även exempel på företag inom ridturismen som medvetandegör turisterna på hästarnas utsatta situation och som vill att hästarnas välfärd ska höjas. Exempelvis har företaget Unicorn Trails publicerat en läsvärd artikel skriven av en veterinär om turisthästarnas situation, vilken också innehåller en guide till vad man som turist ska titta efter för att bedöma hästarnas välfärd. Du hittar guiden HÄR.

Maj 2018

I maj frustar vi åt att en hästvänlig hingsthållning uppmärksammas i tidningen Hippson. Anneli Sätter Wangenfors på Näsuddens stuteri konstaterar att också hingstar behöver sällskap av andra hästar, något som kan tyckas vara alldeles självklart. Trots det ses hingstar emellanåt som omöjliga till att fungera ihop med andra hästar, något som både forskningen och praktiker dementerar. Hingstar är som vilka hästar som helst, och de behöver social kontakt med artfränder för att må bra.

En fet spark riktas i majmånad till säkerhetsläget på landets travbanor. I slutet av månaden kolliderade fyra ekipage under lunchtarvet på Dannero. Dagen därpå hände ytterligare en olycka på Danneros travbana när två ekipage kolliderade. Det hela slutade med lösspringande hästar och kuskar som fördes till sjukhus med ambulans. Trav- och galoppsporten är hårt olycksdrabbade och det är långt ifrån alla travbanor som besitter den beredskap som krävs vid dessa incidenter, inte minst avseende hästarna som själva inte valt att riskera sina liv på landets kapplöpningsbanor.

April 2018

I april delar vi ut en glad frust till den beridna polisen i Houston. De har sen flera år tillbaka sina hästar oskodda och har bara sett positiva effekter av det. Dessutom tar miljön mindre skada när hästarna patrullerar stadens gator.

HÄR kan du läsa mer om polisens arbete med hästarna.

Månadens spark går till de så kallade teknikskydden. Teknikskydd är ett skydd som sätts på hästens bakben och som trycker på en nerv på hästens ben i syfte att hästen ska sträcka ut bakbenen mer. Risken är dock att hästen sträcker för mycket på bakbenen och de riskerar att skada sig i landningen. Hästar som hoppar med teknikskydd har ofta en annorlunda bakbensteknik, något som exempelvis uppmärksammades under världscupen i hoppning tidigare i år. Ett förbud mot teknikskydden är på gång men det träder inte i kraft förrän 2021. Det är alldeles för långt kvar till dess!

Mars 2018

I mars månad frustar vi glatt åt att vi sett flera goda exempel på sympatisk  hästhållning och hantering som utgår från hästens beteende och behov. Vi har på vår Facebooksida bland annat lyft hästinstruktör Jonas Sjöströms enkla men effektiva tips på födosöksberikning, tidningen Equipages roliga tips om hur man tillverkar en lekstock till hästen i hagen och sist men inte minst Häst-och-Ryttar-poddens sympatiska avsnitt om förstärkningstekniker och hästens frivilliga deltagande i träning. Det är verkligen glädjande att vi på bara en månad sett så många trevliga exempel på hur hästens perspektiv blir allt viktigare i den moderna hästhållningen.

Dessvärre har vi också en spark att dela ut då inte alla hästars önskningar och perspektiv ännu tas till vara. Att ”rycka” hästens man innebär att man rycker loss strån ur manen för att göra den tunnare och kortare, en traditionell procedur som fortfarande tillämpas i många stallar trots att det är smärtsamt. Forskning har visat att hästarnas hjärtfrekvens ökar och de trampar runt oroligt när de får sina manar ryckta, vilket antyder att det är smärtsamt. Studien visade också att hästarna upplever det något mindre smärtsamt om man börjar vid manken och arbetar sig uppåt, istället för tvärtom, vilket tyvärr inte är det traditionella sättet. Vi vill därmed rikta en hård spark mot fenomenet med att rycka hästens man och vi hoppas att alla som fortfarande ägnar sig åt den här sedvänjan upphör med det snarast. Det finns bättre sätt att frisera hästar än att göra det med våld och smärta. Läs mer om studien HÄR.

Februari 2018

Månadens frust går till veterinären och forskaren Per Michanek och hans artikel ”Gör inte hästen till en människa i tidningen Häst & Ryttare (Nr 1 2018). Dagens hästar skiljer sig inte markant från vildhästen vad gäller grundläggande etologiska och fysiologiska behov, vilket är något som den moderna hästägaren måste inse. Michanek belyser återigen vikten av fysisk aktivitet och tar upp exempel på hur vi kan få våra hästar att röra på sig, exempelvis genom födosökning och att hålla hästar på ytor av varierande terräng. Rörelse är otroligt viktigt för många av hästens kroppsfunktioner, däribland blodcirkulationen. Michanek menar att hästen bör leva ett liv som är så likt vildhästens som möjligt för att må som bäst.

En fet spark riktar vi mot TV-programmet Farmen som återigen varit i blåsväder runt sin djurhållning. Incidenten i år tar nog priset då en häst fick stå med träns på sig över natten efter att en deltagare hade glömt att ta av det. Underhållningsprogram med okunniga deltagare leder till att djurens väl och ve kommer i andra hand. Vi ser ingen som helst poäng med att använda djur på detta sätt när det är så uppenbart att de riskerar att fara illa.

Januari 2018

Äntligen finns det en bok om klickerträning för häst, på svenska. Vi hoppas att fler vågar sig på att träna häst med positiv förstärkning framöver. Författaren bakom boken heter Susanne Åkesson och vi vill ge henne en stor frust!

Januaris spark går till Gothenburg Horse Show och ATG. Inför årets upplaga av GHS meddelades att ATG kommer att anordna spel på en hoppklass/dag. Vi tycker att det är en mycket tråkigt utveckling, att spela på djur borde höra hemma i historieböckerna!

December 2017

Vi väljer att tilldela Lidköpings kommun årets sista frust för att man valt att byta ut nyårsrakteterna mot ett tyst och föroreningsfritt laserljusspel istället. Det är ett föredömligt sätt att ta hänsyn till både djur och natur och vi hoppas att fler kommuner följer. Vi drömmer om ett år då vi slipper vakna upp till nyheter om skadade och bortsprungna djur (i år åtskilliga hästar) på nyårsdagen.

Vi riktar årets sista spark åt Förenade Arabemiratens distanstävlingar och FEI:s inblandning i dem. Man har under flera år fått skarp kritik för sitt bristande djurskydd och under hösten uppdagades det att tre hästar dött under samma tävling samt att man inte rapporterat tidigare dödsfall enligt FEI:s regler. Hela 48 hästar har dött under distanstävlingar i landet sedan 2014, varav 26 av dödsfallen inte rapporterats till FEI – vilket i sig är ett regelbrott. Sverige låter meddela att man inte skickar några deltagare till distanstävlingar i G7-området (där Förenade Arabemiraten ingår) från och med årsskiftet 2018, med anledning av bristande djurskydd. Det är hög tid att FEI också drar sig ur allt samarbete med länder som inte säkrar djurskyddet och som systematiskt bryter mot FEI:s regler.

Oktober/November 2017

Senhöstens frust går till Agria Djurförsäkring och deras projekt #stoppahältan. Agrias försäkringsstatistik visar på att över hälften av alla inkommna skadeärenden gäller hältor från leder, senor och ligament. Hälta är hästens nya folksjukdom. Genom projeket #stoppahältan vill Agria Djurförsäkring sätta stopp för hältorna. Detta genom ökad kunskap och medvetenhet om hur hältor kan förebyggas med hjälp av anpassning och variation i hantering och träning.

Vi tycker detta är en alldeles strålande kampanj och uppmärksamheten kring problemet kan förhoppningsvis bidra till att omfattande och plågsamma hältor, där utgången ofta bli avlivning, i viss mån minimeras.

Läs mer HÄR.

En hård spark tilldelas Internationella Ridsportförbundet, FEI, efter deras beslut att stänga av dressyrdomaren Leif Törnblad efter en intervju i Horsemagazine. I intervjun uttalade sig Törnblad kritiskt om flera ryttare och deras ridning.

Domare har en viktig roll inom hästsporten, deras bedömningar formar sporten och ryttare strävar efter de ideal som får höga poäng. Då måste vi också kunna ha domare som vågar tycka annat när idealen skadar hästen. FEI:s beslut visar än en gång att man inte accepterar åsikter som inte stryker reglementet medhårs.

Augusti 2017

Vi tilldelar vår första frust till den tyska hästtidningen Cavallo som i sitt septembernummer uppmärksammar djurskyddsproblemen inom dressyrsporten. De nordiska länderna har länge legat i framkant när det gäller att debattera hästarnas välfärd på tävlingar, och vi tycker därför att det är särskilt glädjande att ett ridsportmagasin i en så stor hästnation som Tyskland vågar utmana systemet och peka på de problem som faktiskt finns. Heja Cavallo!

Vi riktar vår första spark mot den amerikanska kapplöpningsindustrin, som på kort tid fått mycket kritik för bristande djurskydd. Det började med storloppet Hambletonian Stakes där hästarna drevs så hårt att flera svenska experter reagerade kraftigt med citat som ”Det var många hästar som fick rejält med spö över det upploppet”, ”Man kan inte njuta av Hambot 2017” och ”Den vidriga drivningen lägger sordin på hela segerglädjen.” Särskilt sorgligt var att det var en svensk kusk som stod för några av de fulaste drivningarna, vilket av en svensk travlärling och släkting till kusken kommenteras med ”Hur orkar ni bry er om alla drivningar? Såna är reglerna där. Hylla vinnaren istället!”. Kort därefter uppmärksammades det i media att elva hästar dött på den tuffa galoppbanan Saratoga på bara två veckor! Banan är sedan tidigare ökänd för att orsaka många dödsfall, och organisationen Horseracing Wrongs kämpar nu för att banan ska stängas.

Annonser